Iz aplikacije InfoS POS šaljite račun 1 klikom besplatno prema državi. Uvjet je da imate aplikacijski certifikat za e-račune.

Naime, za slanje e-računa prema obveznicima javne nabave (gradovi, općine, bolnice, ustanove, komunalci i slično…) FINA kao centralni servis ne naplaćuje uslugu zaprimjanja računa. Sve što vam je potrebno je softver InfoS POS, te aplikacijski certifikat koji traje 5 godina  (cijena je 375,00 kn za 5 godina, a plaća se FINI).

Izbjegnite komplicirana rješenja i nepotrebno trošenje vremena. Klasično izradite račun i 1 kliknite na gumb. Uz to prikazati će vam se i detaljan status vašeg računa.

e-račun za državu