POS InfoS - User Documentation

Upute za korištenje programa InfoS

Uvod

Uputstva za korištenje opisuju sve radnje koje je potrebno izvesti u programu za cjelokupno vođenje poslovanja objekta (od prijave u program, unosa robe, izdavanje računa, podešavanje dodatnih postavki, pregleda statistika, ispis izvještaja...).

Za uspješno razumijevanje korisničkih uputa potrebno je da korisnik posjeduje osnovno znanje upotrebe računala. Osnovne operacije kao što su paljenje računala, klik mišem ili unos teksta nisu naveden u ovom korisničkom priručniku.

Prijava u program

Kako se prijaviti u program?

Upis korisničkih podataka

Program InfoS za POS blagajne trebao bi se pokrenuti automatski prilikom podizanja operativnog sustava. Ukoliko se nakon nekoliko minuta program nije upalio kliknite na ikonu "InfoS" na vašoj radnoj površini (desktop) računala.

Nakon što se aplikacija InfoS pokrenula vidjet ćete prozor u koje možete upisati svoje korisničko ime i zaporku kao na slici 1.

Slika Prijava 1.

Izbor datuma

Nakon što ste upisali korisničko ime i zaporku, pritisnite OK ili pritisnite Enter. Slijedi izbor datuma kao na slikama 1 i 2. Ponuđeni datum bi trebao odgovarati trenutnom stvarnom datumu ukoliko je sistemski sat na vašem računalu pravilno podešen. Ako datum nije ispravan, klikom na strelicu kao na slici 2 otvara se padajući kalendar na kojem možete izabrati pravilni datum. Nakon što ste izabrali datum kliknite na gumb Ok ili pritisnite tipku Enter.

Slika Izbor datuma 1.
Slika Izbor datuma 2.

Arhiva podataka

Aplikacija InfoS za POS blagajane može se podesiti tako da pri svakom pokretanju provjerava kada ste zadnji put napravili arhivu. Ukoliko je od zadnjeg arhiviranja podataka prošlo više od podešenog broja dana program će vas upozoriti i pitati da li želite napraviti arhivu kao na slici 1.

Slika Arhiva 1.

Ukoliko potvrdite i želite napraviti arhivu otvara vam se prozor u kojem možete izabrati lokaciju arhiviranja (preporučujemo USB memororiju ili slični vanjski uređaj za pohranu podataka). Klikom na gumb [Izbor mape] (slika 2) otvara vam se izbornik mapa u kojem ćete izabrati pravilnu mapu. Kao predpostavljena mapa biti će vam ponuđena lokacija zadnjeg arhiviranja.

Slika Arhiva 2.

Nakon arhiviranja otvara vam se glavni prozor InfoS POS blagajne kao na slici 3.

Slika Arhiva 3.

Rad na POS blagajni InfoS

Izdavanje računa

Stavke na račun dodajete na više načina:
 • klikom na željeni gumb na račun se dodaje stavka koja je dodijeljena gumbu
 • upisom šifre normativa u polje za unos žute boje
 • upisom dijela naziva normativa u polje za unos žute boje i pritiskom na tipku Enter otvara vam se novi prozor sa svim normativima čiji naziv sadrži upisani pojam (slika 1),nakon toga kliknete na željeni normativ i pritisnite tipku Enter ili kliknete na gumb Izbor
  Slika Izdavanje računa 1.
 • *napomena: ukoliko je opcija "bez unosa kol (kol.=1)" uključena, prilikom dodavanja stavke na račun po šifri ili dijelu naziva na račun se automatski dodaje stavka s količinom 1, ukoliko je opcija isključena prilikom svakog dodavanja stavke pojaviti će se prozor s poljem za unos količine koju želimo dodati na račun (slika 2)
Slika Izdavanje računa 2.

Sve dok ne ispišete račun možete mijenati stavke na računu tako da izaberete stavku koja je dodana na račun (slika 3) i pritisnete jedan od gumbova ("-", "+", "Briši", "Upiši količinu"). Prvi gumb smanjit će količinu izabrane stavke za 1, drugi će je povećati za 1, treći će izbrisati stavku s računa, a zadnji će otvoriti polje za unos količine.

Slika Izdavanje računa 3.
Račun završavate i ispisujete tako da izaberete jednu od opcija:
 • pritisnete gumb Gotovina - račun se automatski ispisuje na mail POS printer (ili A4 ako je tako u postavkama programa podešeno)
 • pritisnete gumb Mastercard - otvara se prozor u kojem ćete izabrati vrstu kartice ili gotovinu (slika 4)
  Slika Izdavanje računa 4.
 • pritisnete gumb R1/2 računa - otvara vam se prozor u kojem morate izabrati postojeći poslovni subjekt kojem želite izdati R1/2 račun ili unos nove stranke (slika 5)
Slika Izdavanje računa 5.

Storniranje računa

Pritiskom na gumb Storno računa operater na kasi može stornirati (vlastite) račune koje je izdao. Pojavljuje se prozor za unos broja računa (slika 1), ako je račun izdao operater koji želi stornirati račun i račun postoji u bazi račun će biti storniran, u suprotnom će se pojaviti poruka o pogrešci. Uvid u sve stornirane račune kao i podatke o operateru koji je stornirao pojedini račun administrator programa ima preko back office (administratorskog) dijela aplikacije.

Slika Storniranje računa 1.
*napomena: vidljivost gumba Storno računa administrator aplikacije InfoS operaterima s manjim privilegijem može podesiti u postavkama programa

Dnevni promet

Pritiskom na gumb promet za razdoblje (slika 1) otvara se prozor u kojem se odabire razdoblje za koje želimo vidjeti promet (slika 2). Ako u poljima "Od" i "Do" odaberete iste datume prikazuje se rekapitulacija prometa za trenutni datum (po osoblju, poreznim grupama, PDV-u, PNP-u) - (slika 3)

Slika Dnevni promet 1.
Slika Dnevni promet 2.
Slika Dnevni promet 3.
*napomena: vidljivost gumba Dnevni promet administrator aplikacije InfoS operaterima s manjim privilegijem može podesiti u postavkama programa

Dodatne opcije

U donjem dijelu glavnog prozora postoji nekoliko opcija koje omogućavaju rad s aplikacijom. U nastavku su opisane mogućnosti programa ukoliko je pojedina dodatna opcija uključena:
 • računaj povrat gotovine - prilikom svakog izdavanja gotovinskog računa program će vas pitati koji je iznos gotovine koju je stranka dala operateru i na osnovu primljenog iznosa i iznosa računa izračunati potrebni iznos za povrat stranci (slika 1)
  Slika Dodatne opcije 1.
 • rad s više konobara - program će prilikom svakog ispisa računa ili narudžbe nuditi izbor operatera (grafički ili preko šifre operatera - slika 3 ukoliko je tako podešeno u postavkama programa) - ova opcija korisna je za objekte kojima na istoj kasi radi više osoblja, a još uvijek žele imate točan uvid u promet koji je pojedinac ostvario
  Slika Dodatne opcije 2.
 • pokaži stupac za popust - u tablici na kojoj su smještene stavke pokazuje se stupac za popust u koji operater može unijeti proizvoljan popust za svaku stavku na računu posebno (slika 4)
  Slika Dodatne opcije 3.
 • svaki put pitaj za ispis narudžbe - administrator u postavkama programa InfoS može podesiti automatski ispis narudžbe na mali POS printer, no također svaki operater može uključiti ovu opciju i prilikom izrade narudžbe svaki će put biti upitan želi li istu ispisati na pisač
 • prijava administratora - uključivanjem ove opcije otvara se prozor za prijavu administratora, ukoliko korisničko ime i lozinka odgovaraju operateru s višim privilegijama biti će omogućen gumb Izbornik i ulazak u back office - administratorski dio programa

Rad s narudžbama i stolovima

Ukoliko ne želite trenutno ispisati račun, a želite da vam program zapamti što se odnjeli za određeni stol možete se poslužiti sistemom narudžbi. Stavke dodajete isto kao na računima, a nakon što ste dodali sve stavke ne kliknete na završetak računa (gumb Gotovina, R1 ili kartice) već kliknete na gumb "Dodaj na stol ili narudžbu" (slika 1).

Slika Rad s narudžbama 1.

Nakon toga slijedi izbor stola na koji ćete staviti narudžbu.

Slika Rad s narudžbama 2.

Ovaj postupak možete ponavljati proizvoljno puta, dakle, stavke možete dodavati na isti stol bez ispisa računa dokle god vam stranke ne zatraže račun. Kada stranke zatraže račun kliknete na gumb "Završi narudžbu" i izaberete stol (slika 2). Stolovi koji imaju barem jednu nadružbu otvorenu biti će obojeni crvenom bojom (slika 3).

Slika Rad s narudžbama 3.


Nakon izbora stola u tablici će vam se prikazati sve stavke sa svih narudžbi za pojedini stol. Nakon toga kliknete na gumb za ispis računa i s time narudžbu ispraznite, stol više neće biti obojen plavom bojom, tj. nema otvorenih narudžbi za taj stol.
U postavkama programa moguće je podesiti opciju da se hrana sa narudžbi ispisuje na posebni pisač odvojeno od pića, a piće se ispisuje na pisaču za šankom.

Administratorski dio

U ovom dijelu aplikacije InfoS POS kasa za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge dostupne su funkcije koje omogućavaju unos robe na skladište, pregled prometa po raznim kriterijima, pregled, dodavanje i uređivanje normativa i sastavnica, uređivanje raznih šifranika (dobavljači, zaposlenici, korisnici programa, pošte, stranke, poruke na računima, zaglavlje računa i slično), pregled skladišta, inventure, kartice artikla, prometa i zaključnog stanja, rekapitulacija PNP-a i PDV-a i sve ostale funkcionalnosti koje nisu potrebne pri samo radu na kasi prilikom izdavanja računa.

Pristup administrativnom dijelu programa imaju samo ovlašteni korisnici sa većim privilegijem, a moguć je preko gumba "Izbornik" (slika 1).

Slika Administratorski dio 1.

Unos cjenika i normativa

Kada ste ušli u administrativni dio programa klikom na gumb "Normativi" (slika 2) otvara se dio programa u kojem možete uređivati normative, tj. cjenike i sastavnice (artikle koji se za pojedini normativ razdužuju sa skladišta).

Slika Administratorski dio 2.

Gore opisanom akcijom stižete do dijela za uređivanje normativa. Ovdje će vam biti izlistan vaš prvi normativ i sastavnice koje taj normativ razdužuje sa skladišta. U ovom slučaju listanjem smo došli do normativa Bruschette (slika 3). Pri svakoj prodaji za izabrani normativ naziva "Bruschette" koji spada u poreznu grupu "Hrana" i sa cijenom od ,00 kn skladište se smanjuje za 300 grama povrća i 60 g kruha. U gornjem dijelu programa se dakle nalazi ono što prodajete i što će pisati na računu (u ovom slučaju "Bruschette"), a u doljnjem dijelu su artikli koji su na skladištu i iz kojih je sastavljen konačni proizvod-normativ koji se prodaje klijentu. U nekim slučajevima kada se klijentu prodaje proizvod koji ne mijenjate, recimo Mineralna bočica 0.25L u doljnjem dijelu programa nalazit će se artikal sa istim nazivom kao i u normative, a skladište će se smanjivati za 1 kom. Postojeće normative možete proizvoljno mijenjati, a nakon izmjene morate stistnuti disketu na vrhu prozora kako bi spremili promjene. Normative možete listati pritiskom na strelice u navigaciji (lijevo, desno) kao na slici 3.

Slika Administratorski dio 3.

Ili upisom u tražilicu koja će pretražiti sve vaše normative za upisanu riječ i stati na prvom ili prvom sljedećem ovisno o gumbu koji stisnete prilikom pretraživanja (slika 4).

Slika Administratorski dio 4.

Dodavanje novog normativa u cjenik

Klikom na gumb žute boje u navigaciji "+" dodajete novi normativ (slika 5). Pokazuje se prozor sa praznim poljima za unos. Nakon toga morate upisati podatke (šifru - mora biti broj, naziv, jed.mjere, cijenu sa PDV-om i sa PNP-om) i izabrati poreznu grupu iz padajućeg izbornika. Ukoliko ne znate zadnji broj šifre koju ste unjeli za prošli normativ na polje za unos šifre kliknite desnim gumbom na mišu i pojavit će vam se opcija za unos sljedeće šifre normativa (zadnja najveća unjeta šifra + 1).

Slika Administratorski dio 5.

Nakon unosa svih podataka izgled ispunjenog obrasca za unos trebao bi izgledati kao na slici 6 (sa vašim izmjenjenim podacima).

Slika Administratorski dio 6.

Ukoliko unosite normativ koji spada u grupu usluga onda je vaš posao ovdje završen jer u tom slučaju ništa ne skidate sa skladišta prilikom prodaje usluge (bilo bi još potrebno kliknuti na disketu na vrhu za spremanje podataka i proces bi bio završen). S obzirom da mi unosimo "Palačinke marmelada" potrebno je još definirati koliko će se čega smanjiti na skladištu prodajom normativa kojeg smo upravo unijeli. To radimo tako da u doljnjem dijelu prozora kliknemo na gumb unos kao na slici 7.

Slika Administratorski dio 7.

Nakon toga otvara nam se prozor za izbor artikla kojeg ćemo prilikom prodaje normativa skinuti sa skladišta kao na slici 8.

Slika Administratorski dio 8.

Ukoliko artikal već postoji u bazi možemo ga pronaći pomoću tražilice na desnoj strani. Mi ćemo u ovom slučaju kada unosimo artikle za normativ "Bambus" upisati "Vino", a tablica rezultata prikatzat će sve relevantne podatke kao na slici 9. Ukoliko pomoću tražilice ne pronađete željeni artikal, potrebno je napraviti unos novog artikla što je opisano u sljedećem poglavlju.

Slika Administratorski dio 9.

Nakon toga izabiremo mišem redak koji želimo i dvoklikom ili izborom redka i klikanjem na gumb "Izbor" na dnu prozora izabiremo artikal i prenosimo ga u sastavnicu. Tada dolazimo do prozora u kojem upisujemo količinu koju ćemo razduživati prilikom prodaje normativa (u ovom slučaju Palačinki) kao na slici 10.

Slika Administratorski dio 10.

Nakon toga upisujemo količinu i kliknemo na gumb "OK". U dijelu prozora "Sastavnice" pojavit će se novi redak sa stavkom "Mlijeko" i količinom koja se razdužuje za svaku prodanu palačinku. Postupak ponovimo za sve artikle.Nakon dodavanja svih artikala sastavnica bi trebala izgledati kao na slici 11.

Slika Administratorski dio 11.

Kada završimo sa svime klikom na tamno plavu disketu na vrhu prozora unutar navigacijskog panela (desno od crvenog X-a) spremamo podatke u bazu i završavamo sa postupkom unosa. Ukoliko želimo unijeti još novih normativa ponovno kliknemo na žuti gubm plus ("+") na vrhu navigacije.

Unos artikla

Ukoliko želite prvo unijeti sve artikle kliknite na gumb "Artikli". Pojavit će vam se prozor za pretraživanje i uređivanje artikala. Do istog prozora možete doći i prilikom dodavanja artikla na normativ u procesu izrade sastavnice u jednom koraku ispred ovog. Prozor sa prikazanim artiklima trebao bi izgledati kao na slici 8. Klikom na dnu prozora na jedan od gumbova izabirete željenu akciju. Gumb unos služi za unos novog artikla. Klikom na taj gumb otvara se prozor za unos novog artikla kao na slici 12.

Slika Administratorski dio 12.

Unesite šifru (može biti sastavljena od brojki i slova), kategoriju upišite 1, jed. mjere prema artiklu kojeg unosite (kom, lit, kg...), PDV za ulazne fakture i Opis materijala/artikla tj. njegov naziv. Nakon toga kliknite na OK i artikal je pohranjen. Pokazati će vam se tablica sa artiklima, a na zadnjem mjestu bi trebao biti upravo dodani artikal. Njega možete izabrati i kliknuti na izbor ukoliko ste do unosa došli zbog slaganja sastavnica za novi normativ.

Unos i izmjena zaposlenika

Novog zaposlenika dodajete tako da prvo kliknete na izbornik kao na slici 13,zatim u drugom stupcu dolje pronađite gumb Zaposleni te kliknite na njega kao na slici 14.

Slika Administratorski dio 13.
Slika Administratorski dio 14.

Time ste otvorili prozor koji vam prikazuje zaposlene osobe(slika 15).Kako bi unijeli novu osobu,kliknite na gumb Dodaj koji se nalazi na dnu prozora kao na slici 16.Zatim se otvara novi prozor u koji unosite podatke o novome zaposleniku(slika 17).

Slika Administratorski dio 15.
Slika Administratorski dio 16.
Slika Administratorski dio 17.

OIB je obavezno polje za unijeti jer je potreban za fiskalizaciju.Broj pošte unosite klikom na gumb kao na slici 18 .Potom vam se otvara prozor kao na slici 19,moguče je pretražiti postoji li već poštanski broj koji želite unijeti u bazi podataka,ako postoji dovoljno je dva puta kliknuti na željeni broj te će se on dodati(slika 20).U slučaju da poštanski broj nije pronađen,kliknite na gumb dodaj kao što je prikazano na slici 21,nakon čega unosite potrebne podatke,te zatim kliknite na gumb OK kako bi pohranili unos(slika 22).

Slika Administratorski dio 18.
Slika Administratorski dio 19.
Slika Administratorski dio 20.
Slika Administratorski dio 21.
Slika Administratorski dio 22.

Dodatno,u donjem desnom kutu se definiraju podaci kojima će se zaposlenik kojeg unosite prijavljivati,isto tako postoji mogučnost dodjele uloge admina korisniku(slika 23) čime mu se omogučuje ulazak u izbornik i administratrski dio programa.Nakon što ste unijeli sve podatke kliknite na gumb OK.

Slika Administratorski dio 23.

Podatke o postoječim zaposlenicima možete mijenjati tako da kliknete na željenog zaposlenika te stisnete gumb uredi koji se nalazi pokraj gumba dodaj.Zatim promjenite željene podatke i kliknite na gumb OK kao na slici 24. Također je moguće pretraživati zaposlenike prema OIB-u,imenu,prezimenu ili ulici(slika 25).

Slika Administratorski dio 24.
Slika Administratorski dio 25

Dodavanje i mijenjanje dobavljača

Novog dobavljača dodajete tako da prvo kliknete na izbornik kao na slici 26,zatim u drugom stupcu dolje pronađite gumb Dobavljači te kliknite na njega kao na slici 27.

Slika Administratorski dio 26.
Slika Administratorski dio 27.

Time ste otvorili prozor koji vam prikazuje trenutne dobavljače(slika 28).Kako bi unijeli novoga dobavljača,kliknite na gumb Dodaj koji se nalazi na dnu prozora kao na slici 29.Zatim se otvara novi prozor u koji unosite podatke o novome dobavljaču(slika 30).

Slika Administratorski dio 28.
Slika Administratorski dio 29.
Slika Administratorski dio 30.

OIB je obavezno polje za unijeti jer je potreban za fiskalizaciju.Broj pošte unosite klikom na gumb kao na slici 31 .Potom vam se otvara prozor kao na slici 32,moguče je pretražiti postoji li već poštanski broj koji želite unijeti u bazi podataka,ako postoji dovoljno je dva puta kliknuti na željeni broj te će se on dodati(slika 33).U slučaju da poštanski broj nije pronađen,kliknite na gumb dodaj kao što je prikazano na slici 34,nakon čega unosite potrebne podatke,te zatim kliknite na gumb OK kako bi pohranili unos(slika 35).

Slika Administratorski dio 31.
Slika Administratorski dio 32.
Slika Administratorski dio 33.
Slika Administratorski dio 34.
Slika Administratorski dio 35.

Podatke o postoječim dobavljačima možete mijenjati tako da kliknete na željenog dobavljača te stisnete gumb uredi koji se nalazi pokraj gumba dodaj.Zatim promjenite željene podatke i kliknite na gumb OK kao na slici 36. Također je moguće pretraživati dobavljače prema OIB-u,imenu,prezimenu ili ulici(slika 37).

Slika Administratorski dio 36.
Slika Administratorski dio 37.

Listu dobavljača možete ispisati klikom na gumb Ispis kao što je prikazano na slici 38.

Slika Administratorski dio 38.

Unos i izmjena stranki

Novu stranku dodajete tako da prvo kliknete na izbornik kao na slici 39,zatim u drugom stupcu dolje pronađite gumb Stranke te kliknite na njega kao na slici 40.

Slika Administratorski dio 39.
Slika Administratorski dio 40.

Time ste otvorili prozor koji vam prikazuje trenutne stranke(slika 41).Kako bi unijeli novu stranku,kliknite na gumb Dodaj koji se nalazi na dnu prozora kao na slici 42.Zatim se otvara novi prozor u koji unosite podatke o novoj stranci(slika 43).

Slika Administratorski dio 41.
Slika Administratorski dio 42.
Slika Administratorski dio 43.

OIB je obavezno polje za unijeti jer je potreban za fiskalizaciju.Broj pošte unosite klikom na gumb kao na slici 44 .Potom vam se otvara prozor kao na slici 45,moguče je pretražiti postoji li već poštanski broj koji želite unijeti u bazi podataka,ako postoji dovoljno je dva puta kliknuti na željeni broj te će se on dodati(slika 46).U slučaju da poštanski broj nije pronađen,kliknite na gumb dodaj kao što je prikazano na slici 47,nakon čega unosite potrebne podatke,te zatim kliknite na gumb OK kako bi pohranili unos(slika 48).

Slika Administratorski dio 44.
Slika Administratorski dio 45.
Slika Administratorski dio 46.
Slika Administratorski dio 47.
Slika Administratorski dio 48.

Podatke o postoječim strankama možete mijenjati tako da kliknete na željenu stranku te stisnete gumb uredi koji se nalazi pokraj gumba dodaj.Zatim promjenite željene podatke i kliknite na gumb OK kao na slici 49. Također je moguće pretraživati stranke prema OIB-u,imenu ili ulici(slika 50).

Slika Administratorski dio 49.
Slika Administratorski dio 50.

Listu stranaka možete ispisati klikom na gumb Ispis kao što je prikazano na slici 51.

Slika Administratorski dio 51.

Unos pošta i gradoca

Novu poštu dodajete tako da prvo kliknete na izbornik kao na slici 52,zatim u drugom stupcu dolje pronađite gumb Pošte i gradovi te kliknite na njega kao na slici 53.

Slika Administratorski dio 52.
Slika Administratorski dio 53.

Potom vam se otvara prozor koji prikazuje trenutne pošte kao na slici 54,moguče je pretražiti postoji li već pošta koju želite unijeti u bazi podataka,ako postoji nije ju potrebno pnovno unositi(slika 55).U slučaju da pošta nije pronađena,kliknite na gumb Dodaj kao što je prikazano na slici 56,nakon čega unosite potrebne podatke,te zatim kliknite na gumb OK kako bi pohranili unos(slika 57).

Slika Administratorski dio 54.
Slika Administratorski dio 55.
Slika Administratorski dio 56.
Slika Administratorski dio 57.

Ispis cjenika

Cjenik ispisujete tako da prvo kliknete na izbornik kao na slici 58,zatim u drugom stupcu dolje pronađite gumb Ispis cjenika te kliknite na njega kao na slici 59.

Slika Administratorski dio 58.
Slika Administratorski dio 59.

Potom vam se otvara prozor koji vam pokazuje kako će ispis cjenika izgledati(slika 60).Dodatno imate opcije da prikažete ili sakrijete PDV,PNP i Trgovaču robu na ispisu ovisno o tome dali vam se pokraj navedenih nalazi +(vidljivo) ili -(sakriveno) kao na slici 61. Za promjenu vidljivosti samo liknete na + ili - pokraj podatka kojemu želite promjeniti vidljivost te će se ona promjeniti.

Slika Administratorski dio 60.
Slika Administratorski dio 61.

Imate mogučnost slanja ispisa cjenika kao privitka putem emaila na način da klinete na gumb Email kao na slici 62 nakon čega vam se otvara prozor koji vas traži da uneste podatke primatelja i poruku(slika 63).

Slika Administratorski dio 62.
Slika Administratorski dio 63.

Nakon što se uredili izgled cjenika,ispisujete ga tako da kliknete na gumb kao na slici 64.

Slika Administratorski dio 64.

Ako želite spremiti prikaz u obliku excel,word ili pdf dokumenta klinete na ikonu diskete te odaberete željenu opciju kao na slici 65.

Slika Administratorski dio 65.

Knjiga prometa(po godinama)

Kako bi pristupili knjizi prometa prvo kliknete na izbornik kao na slici 66,zatim u drugom stupcu dolje pronađite gumb Knjiga prometa(po godinama) te kliknite na njega kao na slici 67.

Slika Administratorski dio 66.
Slika Administratorski dio 67.

Nakon toga vam se otvara prozor na kojemu pomoču padajućeg izbornika birate godinu za koju želite vidjeti promet(slika 68).Također imate opcije za pregled(slika 69) i ispis prometa(slika 70).

Slika Administratorski dio 68.
Slika Administratorski dio 69.
Slika Administratorski dio 70.

Promet za razdoblje

Promet za određeno vremensko razdoblje možete vidjeti na način da prvo kliknete na izbornik kao na slici 71.Zatim na vrhu prvog stupca pronađete gumb Promet za razdoblje kao na slici 72. Nakon toga vam se otvori prozor za izbor datuma u kojemu možete izabrati početni i krajnji datum za koji želite vidjeti promet.To radite tako da kliknete na gumb kalendara i odaberete datume(slika 73) te kliknete na gumb OK.

Slika Administratorski dio 71.
Slika Administratorski dio 72.
Slika Administratorski dio 73.

Nakon što se odabrali razdoblje,otvara vam se prozor koji prikazuje prikaz prometa sveukupno ali također i po načinu plačanja,po osoblju i po poreznim grupama kao na slici 74.

Slika Administratorski dio 74.

Promet i zaključno stanje

Prikaz dnevnog prometa za neki datum dobijete tako da prvo kliknete na gumb izbornik kao na slici 75.Zatim pri vrhu prvog stupca pronađite gumb Promet i zaključno stanje i kliknite na njega kao na slici 76.

Slika Administratorski dio 75.
Slika Administratorski dio 76.

Potom vam se otvori prozor koji vas traži da odaberete željeni datum(slika 77).Odaberite datum i klinite na gumb OK, otvorit će vam se prozor koji prikazuje dnevni promet i zaključno stanje kao na slici 78.

Slika Administratorski dio 77.
Slika Administratorski dio 78.

Podaci koji se vam prikazuju su šifra,opis proizvoda,jedinična mjera,donos,nabava,ostali izlazi,prodano i stanje kao što je prikazano na slici 79.

Slika Administratorski dio 79.

"Donos" je jučerašnje stanje,"nabava" prikazuje stanje nabave,"prodano" je prikaz koliko je robe prodano.

Utrošak materijala

Kako bi vidjeli utrošak materijala za određeno vremensko razdoblje prvo klinete na gumb izbornik kao na slici 80.Zatim pri vrhu prvog stupca pronađite gumb Utrošak materijala te klinite na njega kao na slici 81.

Slika Administratorski dio 80.
Slika Administratorski dio 81.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 82).

Slika Administratorski dio 82.

Otvori vam se prozor kao na slici 82 koji prikazuje normative koji su razduženi u tom razdoblju sa skladišta i točnu količinu njihovog razduženja.

Slika Administratorski dio 83.

Ulaz materijala-financijski

Financijski ulaz materijala možete vidjeti tako da prvo klinete na gumb izbornik kao na slici 84.Zatim pri vrhu prvog stupca pronađite gumb Ulaz materijala-financijski te klinite na njega kao na slici 85.

Slika Administratorski dio 84.
Slika Administratorski dio 85.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 86).

Slika Administratorski dio 86.

Otvori vam se prozor kao na slici 87 koji prikazuje financijski ulaz materijala po grupama artikala kroz primke za željeno vremensko razdoblje.

Slika Administratorski dio 87.

Pregled po proizvodima/normativima

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 88.Zatim pri vrhu prvog stupca pronađite gumb Pregled po proizvodima/normativima te kliknite na njega kao na slici 89.

Slika Administratorski dio 88.
Slika Administratorski dio 89.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 90).

Slika Administratorski dio 90.

Otvara vam se prozor koji prikazuje prodaju po normativima za željeno vremensko razdoblje kao na slici 91.Imate mogučnosti ispisa prikaza na A4 formatu,POS-u te na POS-u po zaposlenicima. Za grafički prikaz prodaje kliknite na gumb Graf.

Slika Administratorski dio 91.

Pregled po proizvodima/normativima sa maržom

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 92.Zatim na sredini prvog stupca pronađite gumb "Pregled po proizvodima/normativima sa maržom" te kliknite na njega kao na slici 93.

Slika Administratorski dio 92.
Slika Administratorski dio 93.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 94).

Slika Administratorski dio 94.

Otvara vam se prozor koji prikazuje prodaju po normativima sa maržom za željeno vremensko razdoblje kao na slici 95.Imate mogučnosti ispisa prikaza na A4 formatu. Kako bi spremili dokument u pdf formatu kliknite na gumb "Spremi u PDF po danima".

Slika Administratorski dio 95.

PNP-Porez na potrošnju

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 96.Zatim na sredini prvog stupca pronađite gumb "PNP-Porez na potrošnju" te kliknite na njega kao na slici 97.

Slika Administratorski dio 96.
Slika Administratorski dio 97.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 98).

Slika Administratorski dio 98.

Otvara vam se prozor koji prikazuje porez na potrošnju za željeno vremensko razdoblje kao na slici 99. Porez na potrošnju plaća se za potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića) ,prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Slika Administratorski dio 99.

Knjiga prometa

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 100.Zatim na sredini prvog stupca pronađite gumb "Knjiga prometa" te kliknite na njega kao na slici 101.

Slika Administratorski dio 100.
Slika Administratorski dio 101.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 102).

Slika Administratorski dio 102.

Ovisno o tome dali želite prikaz prometa po datumu ili po satima kliknuti čete na željenu opciju kao na slici 103.

Slika Administratorski dio 103.

Primjer prikaza prometa po datumima.

Slika Administratorski dio 104.

Primjer prikaza prometa po satima.

Slika Administratorski dio 105.

Pregled računa

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 106.Zatim pri kraju prvog stupca pronađite gumb "Pregled računa" te kliknite na njega kao na slici 107.

Slika Administratorski dio 106.
Slika Administratorski dio 107.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 108).

Slika Administratorski dio 108.

Otvara vam se prozor koji prikazuje račune za željeno vremensko razdoblje kao na slici 109.

Slika Administratorski dio 109.

Ako želite stornirati račun,prvo odaberete željeni račun klikom na njega.Zatim kliknite na gumb "Storno računa" kao na slici 110. Nakon toga vas traži da izaberete način plačanja,važno je da odaberete isti način plačanja kakav je na računu koji želite stornirati.

Slika Administratorski dio 110.

Ovisno o tome dali želite prikaz samo nekih vrsta računa,kliknete na checkbox kao na slici 111.

Slika Administratorski dio 111.

Rekapitulacija ostalih dokumenata

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 112.Zatim pri kraju prvog stupca pronađite gumb "Rekapitulacija ostalih dokumenata" te kliknite na njega kao na slici 113.

Slika Administratorski dio 112.
Slika Administratorski dio 113.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 108).

Slika Administratorski dio 114.

Otvara vam se prozor koji od vas traži da odaberete dokument za koji želite vidjeti rekapitulaciju kao na slici 115.Ovisno o vašome izboru prikazuje vam se zbirni izvještaj za traženi dokument u traženom vremenskom razdoblju.

Slika Administratorski dio 115.

Pregled ostalih dokumenata

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 116.Zatim na kraju prvog stupca pronađite gumb "Pregled ostalih dokumenata" te kliknite na njega kao na slici 117.

Slika Administratorski dio 116.
Slika Administratorski dio 117.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 118).

Slika Administratorski dio 118.

Otvara vam se prozor koji od vas traži da odaberete dokument za koji želite vidjeti pregled kao na slici 119.Ovisno o vašome izboru prikazuje vam se pojedinačni izvještaj za traženi dokument u traženom vremenskom razdoblju.

Slika Administratorski dio 119.

Ulazno izlazni dokumenti

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 120.Zatim na vrhu trečeg stupca pronađite gumb "Ulazno izlazni dokumenti" te kliknite na njega kao na slici 121.

Slika Administratorski dio 120.
Slika Administratorski dio 121.

Otvara vam se prozor koji od vas traži da odaberete dokument koji želite unijeti kao na slici 122.

Slika Administratorski dio 122.

Nakon što ste odabrali vrstu dokumenta dobijete prozor kao na slici 123.On vam prikazuje trenutno zadnje unešeni dokument. Dokumente koji prethode zadnjemu možete vidjeti tako da kliknete na gumb kao na slici 124.

Slika Administratorski dio 123.
Slika Administratorski dio 124.

Novi dokument dodajete tako da kliknete na gumb "Dodaj novi dokument"(slika 125).Nakon toga unesite potrebne podatke. Dobavljača dodajete tako da kliknete na gumb kao na slici 126.

Slika Administratorski dio 125.
Slika Administratorski dio 126.

Izaberite datume(slika 127) i skladišta(slika 128).

Slika Administratorski dio 127.
Slika Administratorski dio 128.

Kako bi na stvoreni dokument dodali artikle kliknite na gumb "Dodaj artikal"(slika 129) ili stisnite "+".Zatim vam se otvara prozor kao na slici 130 gdje možete pretraživati postoječe materijale, te ih dodati dvoklikom na njih.Ako željenog materijala nema možete ga jednostavno dodati klikom na gumb OK.

Slika Administratorski dio 129.
Slika Administratorski dio 130.

Nakon što ste unijeli sve ptrebne podatke i artikle,imate opcije za spremanje dokumenta tako da je moguče kasnije obaviti još neke izmjene te opciju spremanja i sinhronizacije sa skladištem nakon čega se dokument sprema te daljnje izmjene nisu moguće.Prvu opciju birate kada niste gotovi sa unosom svih podataka te morate kasnije još nešto urediti prije sinhronizacije,dok drugu opciju birate ako ste ispravno unijeli sve podatke i želite sinhronizaciju sa skladištem.

Kako bi spremili dokument na prvi način kliknete na gumb "Spremi dokument bez sinhronizacije" kao na slici 131,dok ako želite drugu opciju morate kliknuti na gumb "Pohrani i sinhroniziraj skladište" kao na slici 132.

Slika Administratorski dio 131.
Slika Administratorski dio 132.

Pretraživanje ulazno izlaznih dokumenata

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 133.Zatim pri vrhu trečeg stupca pronađite gumb "Pretraživanje ulazno-izlaznih dokumenata" te kliknite na njega kao na slici 134.

Slika Administratorski dio 133.
Slika Administratorski dio 134.

Otvara vam se prozor koji vam prikazuje dokumente po vrsti i dobavljaču kao na slici 135.

Slika Administratorski dio 135.

Kako bi vam se olakšalo pronalaženje potrebnog dokumenta omogučeno vam je pretraživanje po raznim kategorijama kao što je prikazano na slici 136.

Slika Administratorski dio 136.

Stanje skladišta

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 137.Zatim pri vrhu trečeg stupca pronađite gumb "Stanje skladišta" te kliknite na njega kao na slici 138.

Slika Administratorski dio 137.
Slika Administratorski dio 138.

Zatim odaberete datum te kliknete na gumb OK(slika 139).

Slika Administratorski dio 139.

Otvara vam se prozor koji prikazuje stanje skladišta,nabavne i prodajne cijene za odabrani datum kao na slici 140.

Slika Administratorski dio 140.

Kartica artikla

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 141.Zatim pri vrhu trečeg stupca pronađite gumb "Kartica artikla" te kliknite na njega kao na slici 142.

Slika Administratorski dio 141.
Slika Administratorski dio 142.

Prozor koji se otvorio namijenjen je pračenju kretanja određenog artikla kroz skladišta. Dakle, tablica prikazuje svaki ulaz nekog artikla na skladište te svaki izlaz i kretanja unutar skladišta.

Željeni artikal možemo odabrati na način da kliknemo na gumb kao na slici te upišemo ime artikla.

Slika Administratorski dio 143.

Knjiga popisa

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 144.Zatim na sredini trečeg stupca pronađite gumb "Knjiga popisa" te kliknite na njega kao na slici 145.

Slika Administratorski dio 144.
Slika Administratorski dio 145.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 146).

Slika Administratorski dio 146.

Otvorio vam se prozor koji prikazuje knjigu popisa o nabavi i prodaji robe za odabrano vremensko razdoblje.

Inventura

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 147.Zatim na sredini trečeg stupca pronađite gumb "Inventura" te kliknite na njega kao na slici 148.

Slika Administratorski dio 147.
Slika Administratorski dio 148.

Otvara vam se novi prozor koji prikazuje dosadašnje inventure za tekuću godinu(slika 149).Kako bi pogledali inventure od prijašnjih godina u tražilicu napišete željenu godinu u polje kao na slici 150.

Slika Administratorski dio 149.
Slika Administratorski dio 150.

Novu inventuru dodajete tako da kliknete na gumb "Dodaj" kao na slici 151.

Slika Administratorski dio 151.

Otvara vam se prozor u koji upisujete datum inventure,naziv te osobe koje su prisustvovale(slika 152).

Slika Administratorski dio 152.

Novi artikal dodajete tako da kliknete na gumb "Dodaj artikal" kao na slci 153 te zatim odaberete artikal koji želite dodati.

Slika Administratorski dio 153.

Nakom što ste unijeli sve artikle,inventuru spremate na način da kliknete na gumb "Spremi" kao na slici 154.

Slika Administratorski dio 154.

Da bi se promjene odrazile na stanje skladišta kliknete na gumb "Sinhroniziraj skladište" ,kao na slici 155,čime se smatra da je inventura završena.

Slika Administratorski dio 155.

Da bi uredili neku postoječu inventuru kliknete na gumb "Uredi",kao na slici 156,te promjenite željene podatke ili artikle.Kad ste završili spremite promjene i sinhronizirajte skladište.

Slika Administratorski dio 156.

Ispis zapisnika o promjeni cijena

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 157.Zatim pri kraju trečeg stupca pronađite gumb "Ispis zapisnika o promjeni cijena" te kliknite na njega kao na slici 158.

Slika Administratorski dio 157.
Slika Administratorski dio 158.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 159).

Slika Administratorski dio 159.

Otvara vam se prozor koji vam prikazuje zapisnike cijena.Zapisnik cijena će se formirati ukoliko se promjenila cijena neke robe, a u maloprodaji te robe ima na stanju. Ako robe nema na stanju, zapisnik se ne radi, već će nova cijena doći sa zaduženjem robe.

Zapisnike možete listati tako klikom na gumb kao na slici 160.

Slika Administratorski dio 161.

Sažetak primki

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 161.Zatim pri kraju trečeg stupca pronađite gumb "Sažeta primki" te kliknite na njega kao na slici 162.

Slika Administratorski dio 161.
Slika Administratorski dio 162.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 163).

Slika Administratorski dio 163.

Otvara vam se prozor koji prikazuje sve primke koje se nalaze u bazi podataka.

Moguće je flitrirati primke prema dobavljačima i prema vrsti dokumenta(slika 164).

Slika Administratorski dio 164.

Ispis narudžbe

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 165.Zatim pri kraju trečeg stupca pronađite gumb "Ispis narudžbe" te kliknite na njega kao na slici 166.

Slika Administratorski dio 165.
Slika Administratorski dio 166.

Otvara vam se prozor kao na slici 167.Narudžbe možete listati,poslati putem emaila te ispisati.

Slika Administratorski dio 167.

Godišnji prijenos stanja u 1.primku

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 168.Zatim pri kraju trečeg stupca pronađite gumb "Godišnji prijenos stanja u 1.primku" te kliknite na njega kao na slici 169.

Slika Administratorski dio 168.
Slika Administratorski dio 169.

Odaberite dokument koji želite dodati kao na slici 170.

Slika Administratorski dio 170.

Arhiva

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 171.Zatim pri vrhu četvrtog stupca pronađite gumb "Arhiva" te kliknite na njega kao na slici 172.

Slika Administratorski dio 171.
Slika Administratorski dio 172.

Upišite ili odaberite mapu u koju želite spremiti podatke(slika 173) i stisnite OK.

Slika Administratorski dio 173.

Poruke na računu

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 174.Zatim pri vrhu četvrtog stupca pronađite gumb "Poruke na računu" te kliknite na njega kao na slici 175.

Slika Administratorski dio 174.
Slika Administratorski dio 175.

U prozor koji vam se otvorio upišite poruku koju želite da se ispiše na računu.Zatim stisnite na gumb "Spremi promjene" kao na slici 176.

Slika Administratorski dio 176.

Porezne grupe

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 177.Zatim pri vrhu četvrtog stupca pronađite gumb "Porezne grupe" te kliknite na njega kao na slici 178.

Slika Administratorski dio 177.
Slika Administratorski dio 178.

Otvara vam se prozor koji prikazuje trenutne porezne grupe.Da bi dodali novu poreznu grupu kliknite na gumb "Dodaj" kao na slici 179.

Slika Administratorski dio 179.

Nakon toga unesite tražene podatke te kliknite na gumb "Ok" kao na slici 180.

Slika Administratorski dio 180.

Postječe porezne grupe možete uređivati i brisati klikom na istoimene gumbove koji se nalaze na donjem kraju prozora.

Licenca

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 181.Zatim na sredini četvrtog stupca pronađite gumb "Licenca" te kliknite na njega kao na slici 182.

Slika Administratorski dio 181.
Slika Administratorski dio 182.

Prozor koji vam se otvorio traži od vas da unesete vaš aktivacijski kod,a ako ste ga već unijeli sa strane vam piše datum do kada vam licenca vrijedi te broj koji nazovite u slučaju da je istekla kao na slici 183.

Slika Administratorski dio 183.

Provjera zaštitnog koda izdavatelja

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 184.Zatim na sredini četvrtog stupca pronađite gumb "Provjera zaštitnog koda izdavatelja" te kliknite na njega kao na slici 185.

Slika Administratorski dio 184.
Slika Administratorski dio 185.

U novo otvoreni prozor upišite potrebne podatke i stisnite na gumb "Generiraj".Zaštitni kod izdavatelja računa je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa. Stvara ga obveznik fiskalizacije te ga ispisuje na računu i dostavlja Poreznoj upravi kao element računa.

Blagajna

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 186.Zatim pri kraju četvrtog stupca pronađite gumb "Blagajna" te kliknite na njega kao na slici 187.

Slika Administratorski dio 186.
Slika Administratorski dio 187.

Zatim odaberete početni i krajnji datum te kliknete na gumb OK(slika 188).

Slika Administratorski dio 188.

Blagajna je obvezna voditi blagajnički dnevnik. Sve uplate i isplate gotova novca evidentiraju se u blagajničkom dnevniku koji se još naziva i knjiga blagajne ili blagajnički izvještaj.

Kako bi dodali unijeli novi iznos uplate/isplate kliknite na gumb dodaj kao na slici 189.

Slika Administratorski dio 189.

Zatim unesite u polja potrebne podatke te kliknite na gumb OK(slika 190).

Slika Administratorski dio 190.

Smjene

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 191.Zatim pri kraju četvrtog stupca pronađite gumb "Smjene" te kliknite na njega kao na slici 192.

Slika Administratorski dio 191.
Slika Administratorski dio 192.

Otvara vam se prozor,kao na slici 193, koji prikazuje trenutne smjene.

Slika Administratorski dio 193.

Imate opcije zatvaranja trenutne smjene klikom na gumb "Zatvori trenutnu smjenu" i opciju zatvaranja smjene uz otvaranje nove klikom na gumb "Zatvori trenutnu smjenu i otvori novu"(slika 194).

Slika Administratorski dio 194.

Pomoc

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 195.Zatim pri kraju četvrtog stupca pronađite gumb "Pomoć" te kliknite na njega kao na slici 196.

Slika Administratorski dio 195.
Slika Administratorski dio 196.

Otvara vam se web stranica,kao na slici 197,koja sadrži upute za rad sa programom "POS InfoS".

Slika Administratorski dio 197.

Sa lijeve strane se nalazi izbornik koji omogučuje lakše kretanje između sadržaja stranice.

O programu

Kliknite na gumb izbornik kao na slici 198.Zatim na kraju četvrtog stupca pronađite gumb "O programu" te kliknite na njega kao na slici 199.

Slika Administratorski dio 198.
Slika Administratorski dio 199.

Otvara vam se prozor koji sadrži informacije o programu kao na slici 200.Poželjno je da korisnik pročita informacije kako bi se dobro upoznao sa programom.

Slika Administratorski dio 200.

Sistem zaprimanja narudžbi kraj stola

Za zaprimanje narudžbi kraj stola na Android uređajima, molim vas preuzmite i pokrenite aplikaciju sa http://pos-infos.com/infos/InfoSPOSOrder.apk

Ukoliko vas mobitel pita za dopušetenje instalacija sa nepoznatih izvora dozvolite mu u postavkama.

Nakon toga podesite putanju kao što je prikazano na slici 01 te na slici 02.

Slika Sistem zaprimanja narudžbi kraj stola 01.
Slika Sistem zaprimanja narudžbi kraj stola 02.

Nakon što ste instalirali aplikaciju uđite u nju.Pojavit će vam se prozor za prijavu kao na slici 03.Upišite lozinku te kliknite na gumb prijava.

Slika Sistem zaprimanja narudžbi kraj stola 03.

Otvorit će vam se prozor kao na slici 04.Hranu i pića možete dodavate tako da jednostavno kliknete na njih.

Slika Sistem zaprimanja narudžbi kraj stola 04.

Kako bi mijenjali kategorije hrane i pića samo kliknete na gumb u gornjem lijevom kutu "Grupa/Hrana 1" te će vam se otvoriti prozor koji prikazuje različite grupe hrane i pića.Ovisno o vašoj želji kliknete na željenu opciju.

Kada kliknete na gumb izabrani artikli prikazuju vam se svi artikli koje ste do sada odabrali kao na slici 05.Imate mogučnost povečati ili smanjiti količinu artikla klikom na plus ili minus kraj njega.Također možete željeni artikal izbrisati tako da kliknete na X kraj njega.

Slika Sistem zaprimanja narudžbi kraj stola 05.

Dok ste u prozoru "Izabrani artikli" možete kliknuti na određeni artikal te odabrati željenu opciju koja će se odnositi na pripremu tog artikla(manje slano,više sira,bez krompira,bez sira....) kao na slici 06.

Slika Sistem zaprimanja narudžbi kraj stola 06.

Nakon što ste odabrali sve željene artikle,naruđbu dodajete tako da kliknete na gumb "Dodaj stol" te odaberete željeni stol.

Ako je narudžba uspješna prikazat će vam se obavijest kao na slici 07.

Slika Sistem zaprimanja narudžbi kraj stola 07.

Instalacija SQL servera

 • Detaljnje upute

Ukoliko već niste, sa službenih stranica Microsofta preuzmite Microsoft® SQL Server® Express instalacijsku datoteku. Program radi sa svim verzijama no preporučujemo 2014 ili 2016 verziju (npr. Microsoft® SQL Server® 2014 Express). Potrebno je preuzeti datoteku sa uključenim SQL Management Studio paketom radi kasnije lakšeg upravljanja bazom. Obično ta datoteka u nazivu ima slova "WT" što znači With Tools. Skinite 32 ili 64 bitnu verziju već prema operacijskom sustavu na kojeg ćete instalirati SQL server. Recimo za 64b Windowse preuzmite SQLEXPRWT_x64 ili SQLEXPRWT_x83 za 32b Windowse. Verzija 2016 nema integriranog Management Studio paketa pa ga treba preuzeti i instalirati tek nakon baze. Također, za 2016 ne postoji verzija za 32b sustave. Ukoliko vam neki dio sustava Windows fali, instalacija će vas upozoriti na to (recimo .Net Framework 3.5).
Primjer poveznice za preuzimanje - verzija 2014
Slika SQL 1 prikazuje preuzetu datoteku.

Slika SQL 1

Kliknite na datoteku (ili pokrenite kao administrator) i raspakirajte datoteku (setup će se automatski pokrenuti nakon raspakiravanja). Vidite sliku SQL 2 i SQL 3.

Slika SQL 2. Kliknite na datoteku (ili pokrenite kao administrator) i raspakirajte datoteku.
Slika SQL 3. Setup će se automatski pokrenuti nakon raspakiravanja.

Kliknite na "New SQL server..." za pokretanje instalacije i slijedite upute na slici SQL 4 i SQL 5.

Slika SQL 4
Slika SQL 5
Slika SQL 6. Upišite naziv instance servera ili ostavite pretpostavljeni (SQLEXPRESS). Bitno je da izaberete "named" i zapamtite naziv.

U ovom koraku imate 2 taba gdje morate izabrati pravilne parametre!

Slika SQL 7. Pokretaje oba servisa mora biti stavljeno na "Automatic".

Izaberite pravilni jezik i dodatne parametre.
Croatian
CI - Case insesitive
AS - Accent sensitive

Slika SQL 8. U desnom tabu izaberite encoding "Croatian_CI_AS".
Slika SQL 9. Za vrstu prijave izaberite "Mixed" i upišite password (zapamtite ga).
Slika SQL 10. Ako je sve prošlo kako treba...

Izrada prazne baze podataka

Pokrenite MS SQLMS (Microsoft SQL Management Studio prateći korake na slikama SQL baza 1 - 11

Slika SQL baza 1.
Slika SQL baza 3.
Slika SQL baza 4.
Slika SQL baza 5.
Možete izraditi potpuno praznu bazu ili sa osnovnim ugostiteljskim cjenikom i normativima prema izabranoj bazi na donjoj slici. Datoteke prethodno raspakirajte prema uputama za instalaciju softvera.
Slika SQL baza 6.
Slika SQL baza 7.
Slika SQL baza 8.
Slika SQL baza 9.
Potrebno je još kreirati korisnika na bazi. Za to korisite pokretanje skripte kao na slici dolje.
U "query" editor kao na desnoj strani donje slike zalijepite sljedeći tekst:
USE InfoSbaza
exec sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'posinfosdb', NULL, 'manager'
Slika SQL baza 10.
Nakon toga kliknite na crveni gumb Execute ili desni klik na query editor desno pa pritisite Execute.
Slika SQL baza 11.

Premještanje baze na novo računalo

Pokrenite MS SQLMS (Microsoft SQL Management Studio prateći korake na slikama SQL baza 1 - 11 koje se prikazane u prethodnom poglavlju.

Napravite backup postoječe baze kako je prikazano na slikama SQL premještanje 1 - 7 .

Slika SQL premjestanje 01.
Slika SQL premjestanje 02.
Slika SQL premjestanje 03.
Slika SQL premjestanje 04.
Slika SQL premjestanje 05.
Slika SQL premjestanje 06.
Slika SQL premjestanje 07.

Umetnite USB-ključ te kreirajte neku svoju mapu u njemu.Tamo čete prebaciti backup koji ste napravili.Kopirajte sve fajlove osim logs i backupova po danima(slika SQL premještanje 08).

Slika SQL premjestanje 08.

Na novome računalu u C/InfoS pobrišite sve fajlove,te sa USB-a prebacite sve one one koje ste kopirali u prethodnom koraku.

Otvorite MS SQLMS (Microsoft SQL Management Studio te slijedite korake prikazane na slikama SQL premještanje 9 - 16 .

Ako ste na koraku 12 te ne vidite .bak file morate dodati tu ekstenziju u mapi C/InfoS/neki_backup.Odete desni klik reneme i dodate .bak u naziv.Sad bi trebali vidjeti taj file i nastavit s idućim koracima.

Slika SQL premjestanje 09.
Slika SQL premjestanje 10.
Slika SQL premjestanje 11.
Slika SQL premjestanje 12.
Slika SQL premjestanje 13.
Slika SQL premjestanje 14.
Slika SQL premjestanje 15.

Potrebno je još kreirati korisnika u bazi tako da slijedite upute u prethodnom poglavlju SQL baza 10 - 11.

Instalacija InfoS POS aplikacije

Sa adrese http://pos-infos.com/infos/InfoS-prazno.7z preuzmite podatke i raspakirajte u c:\InfoS mapu kao na slici Instalacija 1.
Nakon toga instalirajte Fina root certifikat prema slikama Instalacija 1 - 6.

Slika Instalacija 1.
Slika Instalacija 2.
Slika Instalacija 3.
Slika Instalacija 4.
Slika Instalacija 5.
Slika Instalacija 6.
Pokrenite Command Prompt u administratorskom načinu rada i registrirajte dll za grafički ispis na POS pisač kao na slikama Instalacija 7 i 8.
Slika Instalacija 7.
Slika Instalacija 8.
Ako treba promijenite naziv SQL servera (naziv računala i servera, te naziv podatkovne baze) kao na slici Instalacija 09.
Slika Instalacija 9.
Sa web stranica preuzmite instalacijsku datoteku i pokrenite instalaciju kao na slici Instalacija 10.
Ovisno koju verziju programa koristite (maloprodaja, ugostiteljstvo, veleprodaja, slovenska verzija...) kliknite na ispravnu poveznicu.

Ugostiteljstvo SQL
Maloprodaja SQL maska 1
Maloprodaja SQL maska 2
Ugostiteljstvo SQL Slovenska verzija
Veleprodaja - backoffice SQL
Slika Instalacija 10.