POS InfoS - User Documentation

Upute za korištenje programa InfoS

Uvod

Uputstva za korištenje opisuju sve radnje koje je potrebno izvesti u programu za cjelokupno vođenje poslovanja objekta (od prijave u program, unosa robe, izdavanje računa, podešavanje dodatnih postavki, pregleda statistika, ispis izvještaja...).

Za uspješno razumijevanje korisničkih uputa potrebno je da korisnik posjeduje osnovno znanje upotrebe računala. Osnovne operacije kao što su paljenje računala, klik mišem ili unos teksta nisu naveden u ovom korisničkom priručniku.

Prijava u program

Kako se prijaviti u program?

Upis korisničkih podataka

Program InfoS za POS blagajne trebao bi se pokrenuti automatski prilikom podizanja operativnog sustava. Ukoliko se nakon nekoliko minuta program nije upalio kliknite na ikonu "InfoS" na vašoj radnoj površini (desktop) računala.

Nakon što se aplikacija InfoS pokrenula vidjet ćete prozor u koje možete upisati svoje korisničko ime i zaporku kao na slici 1.

Slika Prijava 1.

Izbor datuma

Nakon što ste upisali korisničko ime i zaporku, pritisnite OK ili pritisnite Enter. Slijedi izbor datuma kao na slikama 1 i 2. Ponuđeni datum bi trebao odgovarati trenutnom stvarnom datumu ukoliko je sistemski sat na vašem računalu pravilno podešen. Ako datum nije ispravan, klikom na strelicu kao na slici 2 otvara se padajući kalendar na kojem možete izabrati pravilni datum. Nakon što ste izabrali datum kliknite na gumb Ok ili pritisnite tipku Enter.

Slika Izbor datuma 1.
Slika Izbor datuma 2.

Arhiva podataka

Aplikacija InfoS za POS blagajane može se podesiti tako da pri svakom pokretanju provjerava kada ste zadnji put napravili arhivu. Ukoliko je od zadnjeg arhiviranja podataka prošlo više od podešenog broja dana program će vas upozoriti i pitati da li želite napraviti arhivu kao na slici 1.

Slika Arhiva 1.

Ukoliko potvrdite i želite napraviti arhivu otvara vam se prozor u kojem možete izabrati lokaciju arhiviranja (preporučujemo USB memororiju ili slični vanjski uređaj za pohranu podataka). Klikom na gumb [Izbor mape] (slika 2) otvara vam se izbornik mapa u kojem ćete izabrati pravilnu mapu. Kao predpostavljena mapa biti će vam ponuđena lokacija zadnjeg arhiviranja.

Slika Arhiva 2.

Nakon arhiviranja otvara vam se glavni prozor InfoS POS blagajne kao na slici 3.

Slika Arhiva 3.

Rad na POS blagajni InfoS

Izdavanje računa

Stavke na račun dodajete na više načina:
 • klikom na željeni gumb na račun se dodaje stavka koja je dodijeljena gumbu
 • upisom šifre normativa u polje za unos žute boje
 • upisom dijela naziva normativa u polje za unos žute boje i pritiskom na tipku Enter otvara vam se novi prozor sa svim normativima čiji naziv sadrži upisani pojam (slika 1),nakon toga kliknete na željeni normativ i pritisnite tipku Enter ili kliknete na gumb Izbor
  Slika Izdavanje računa 1.
 • *napomena: ukoliko je opcija "bez unosa kol (kol.=1)" uključena, prilikom dodavanja stavke na račun po šifri ili dijelu naziva na račun se automatski dodaje stavka s količinom 1, ukoliko je opcija isključena prilikom svakog dodavanja stavke pojaviti će se prozor s poljem za unos količine koju želimo dodati na račun (slika 2)
Slika Izdavanje računa 2.

Sve dok ne ispišete račun možete mijenati stavke na računu tako da izaberete stavku koja je dodana na račun (slika 3) i pritisnete jedan od gumbova ("-", "+", "Briši", "Upiši količinu"). Prvi gumb smanjit će količinu izabrane stavke za 1, drugi će je povećati za 1, treći će izbrisati stavku s računa, a zadnji će otvoriti polje za unos količine.

Slika Izdavanje računa 3.
Račun završavate i ispisujete tako da izaberete jednu od opcija:
 • pritisnete gumb Gotovina - račun se automatski ispisuje na mail POS printer (ili A4 ako je tako u postavkama programa podešeno)
 • pritisnete gumb Mastercard - otvara se prozor u kojem ćete izabrati vrstu kartice ili gotovinu (slika 4)
  Slika Izdavanje računa 4.
 • pritisnete gumb R1/2 računa - otvara vam se prozor u kojem morate izabrati postojeći poslovni subjekt kojem želite izdati R1/2 račun ili unos nove stranke (slika 5)
Slika Izdavanje računa 5.

Storniranje računa

Pritiskom na gumb Storno računa operater na kasi može stornirati (vlastite) račune koje je izdao. Pojavljuje se prozor za unos broja računa (slika 1), ako je račun izdao operater koji želi stornirati račun i račun postoji u bazi račun će biti storniran, u suprotnom će se pojaviti poruka o pogrešci. Uvid u sve stornirane račune kao i podatke o operateru koji je stornirao pojedini račun administrator programa ima preko back office (administratorskog) dijela aplikacije.

Slika Storniranje računa 1.
*napomena: vidljivost gumba Storno računa administrator aplikacije InfoS operaterima s manjim privilegijem može podesiti u postavkama programa

Dnevni promet

Pritiskom na gumb promet za razdoblje (slika 1) otvara se prozor u kojem se odabire razdoblje za koje želimo vidjeti promet (slika 2). Ako u poljima "Od" i "Do" odaberete iste datume prikazuje se rekapitulacija prometa za trenutni datum (po osoblju, poreznim grupama, PDV-u, PNP-u) - (slika 3)

Slika Dnevni promet 1.
Slika Dnevni promet 2.
Slika Dnevni promet 3.
*napomena: vidljivost gumba Dnevni promet administrator aplikacije InfoS operaterima s manjim privilegijem može podesiti u postavkama programa

Dodatne opcije

U donjem dijelu glavnog prozora postoji nekoliko opcija koje omogućavaju rad s aplikacijom. U nastavku su opisane mogućnosti programa ukoliko je pojedina dodatna opcija uključena:
 • računaj povrat gotovine - prilikom svakog izdavanja gotovinskog računa program će vas pitati koji je iznos gotovine koju je stranka dala operateru i na osnovu primljenog iznosa i iznosa računa izračunati potrebni iznos za povrat stranci (slika 1)
  Slika Dodatne opcije 1.
 • rad s više konobara - program će prilikom svakog ispisa računa ili narudžbe nuditi izbor operatera (grafički ili preko šifre operatera - slika 3 ukoliko je tako podešeno u postavkama programa) - ova opcija korisna je za objekte kojima na istoj kasi radi više osoblja, a još uvijek žele imate točan uvid u promet koji je pojedinac ostvario
  Slika Dodatne opcije 2.
 • pokaži stupac za popust - u tablici na kojoj su smještene stavke pokazuje se stupac za popust u koji operater može unijeti proizvoljan popust za svaku stavku na računu posebno (slika 4)
  Slika Dodatne opcije 3.
 • svaki put pitaj za ispis narudžbe - administrator u postavkama programa InfoS može podesiti automatski ispis narudžbe na mali POS printer, no također svaki operater može uključiti ovu opciju i prilikom izrade narudžbe svaki će put biti upitan želi li istu ispisati na pisač
 • prijava administratora - uključivanjem ove opcije otvara se prozor za prijavu administratora, ukoliko korisničko ime i lozinka odgovaraju operateru s višim privilegijama biti će omogućen gumb Izbornik i ulazak u back office - administratorski dio programa

Rad s narudžbama i stolovima

Ukoliko ne želite trenutno ispisati račun, a želite da vam program zapamti što se odnjeli za određeni stol možete se poslužiti sistemom narudžbi. Stavke dodajete isto kao na računima, a nakon što ste dodali sve stavke ne kliknete na završetak računa (gumb Gotovina, R1 ili kartice) već kliknete na gumb "Dodaj na stol ili narudžbu" (slika 1).

Slika Rad s narudžbama 1.

Nakon toga slijedi izbor stola na koji ćete staviti narudžbu.

Slika Rad s narudžbama 2.

Ovaj postupak možete ponavljati proizvoljno puta, dakle, stavke možete dodavati na isti stol bez ispisa računa dokle god vam stranke ne zatraže račun. Kada stranke zatraže račun kliknete na gumb "Završi narudžbu" i izaberete stol (slika 2). Stolovi koji imaju barem jednu nadružbu otvorenu biti će obojeni crvenom bojom (slika 3).

Slika Rad s narudžbama 3.


Nakon izbora stola u tablici će vam se prikazati sve stavke sa svih narudžbi za pojedini stol. Nakon toga kliknete na gumb za ispis računa i s time narudžbu ispraznite, stol više neće biti obojen plavom bojom, tj. nema otvorenih narudžbi za taj stol.
U postavkama programa moguće je podesiti opciju da se hrana sa narudžbi ispisuje na posebni pisač odvojeno od pića, a piće se ispisuje na pisaču za šankom.

Administratorski dio

U ovom dijelu aplikacije InfoS POS kasa za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge dostupne su funkcije koje omogućavaju unos robe na skladište, pregled prometa po raznim kriterijima, pregled, dodavanje i uređivanje normativa i sastavnica, uređivanje raznih šifranika (dobavljači, zaposlenici, korisnici programa, pošte, stranke, poruke na računima, zaglavlje računa i slično), pregled skladišta, inventure, kartice artikla, prometa i zaključnog stanja, rekapitulacija PNP-a i PDV-a i sve ostale funkcionalnosti koje nisu potrebne pri samo radu na kasi prilikom izdavanja računa.

Pristup administrativnom dijelu programa imaju samo ovlašteni korisnici sa većim privilegijem, a moguć je preko gumba "Izbornik" (slika 1).

Slika Administratorski dio 1.

Unos cjenika i normativa

Kada ste ušli u administrativni dio programa klikom na gumb "Normativi" (slika 2) otvara se dio programa u kojem možete uređivati normative, tj. cjenike i sastavnice (artikle koji se za pojedini normativ razdužuju sa skladišta).

Slika Administratorski dio 2.

Gore opisanom akcijom stižete do dijela za uređivanje normativa. Ovdje će vam biti izlistan vaš prvi normativ i sastavnice koje taj normativ razdužuje sa skladišta. U ovom slučaju listanjem smo došli do normativa Bruschette (slika 3). Pri svakoj prodaji za izabrani normativ naziva "Bruschette" koji spada u poreznu grupu "Hrana" i sa cijenom od ,00 kn skladište se smanjuje za 300 grama povrća i 60 g kruha. U gornjem dijelu programa se dakle nalazi ono što prodajete i što će pisati na računu (u ovom slučaju "Bruschette"), a u doljnjem dijelu su artikli koji su na skladištu i iz kojih je sastavljen konačni proizvod-normativ koji se prodaje klijentu. U nekim slučajevima kada se klijentu prodaje proizvod koji ne mijenjate, recimo Mineralna bočica 0.25L u doljnjem dijelu programa nalazit će se artikal sa istim nazivom kao i u normative, a skladište će se smanjivati za 1 kom. Postojeće normative možete proizvoljno mijenjati, a nakon izmjene morate stistnuti disketu na vrhu prozora kako bi spremili promjene. Normative možete listati pritiskom na strelice u navigaciji (lijevo, desno) kao na slici 3.

Slika Administratorski dio 3.

Ili upisom u tražilicu koja će pretražiti sve vaše normative za upisanu riječ i stati na prvom ili prvom sljedećem ovisno o gumbu koji stisnete prilikom pretraživanja (slika 4).

Slika Administratorski dio 4.

Dodavanje novog normativa u cjenik

Klikom na gumb žute boje u navigaciji "+" dodajete novi normativ (slika 5). Pokazuje se prozor sa praznim poljima za unos. Nakon toga morate upisati podatke (šifru - mora biti broj, naziv, jed.mjere, cijenu sa PDV-om i sa PNP-om) i izabrati poreznu grupu iz padajućeg izbornika. Ukoliko ne znate zadnji broj šifre koju ste unjeli za prošli normativ na polje za unos šifre kliknite desnim gumbom na mišu i pojavit će vam se opcija za unos sljedeće šifre normativa (zadnja najveća unjeta šifra + 1).

Slika Administratorski dio 5.

Nakon unosa svih podataka izgled ispunjenog obrasca za unos trebao bi izgledati kao na slici 6 (sa vašim izmjenjenim podacima).

Slika Administratorski dio 6.

Ukoliko unosite normativ koji spada u grupu usluga onda je vaš posao ovdje završen jer u tom slučaju ništa ne skidate sa skladišta prilikom prodaje usluge (bilo bi još potrebno kliknuti na disketu na vrhu za spremanje podataka i proces bi bio završen). S obzirom da mi unosimo "Palačinke marmelada" potrebno je još definirati koliko će se čega smanjiti na skladištu prodajom normativa kojeg smo upravo unijeli. To radimo tako da u doljnjem dijelu prozora kliknemo na gumb unos kao na slici 7.

Slika Administratorski dio 7.

Nakon toga otvara nam se prozor za izbor artikla kojeg ćemo prilikom prodaje normativa skinuti sa skladišta kao na slici 8.

Slika Administratorski dio 8.

Ukoliko artikal već postoji u bazi možemo ga pronaći pomoću tražilice na desnoj strani. Mi ćemo u ovom slučaju kada unosimo artikle za normativ "Bambus" upisati "Vino", a tablica rezultata prikatzat će sve relevantne podatke kao na slici 9. Ukoliko pomoću tražilice ne pronađete željeni artikal, potrebno je napraviti unos novog artikla što je opisano u sljedećem poglavlju.

Slika Administratorski dio 9.

Nakon toga izabiremo mišem redak koji želimo i dvoklikom ili izborom redka i klikanjem na gumb "Izbor" na dnu prozora izabiremo artikal i prenosimo ga u sastavnicu. Tada dolazimo do prozora u kojem upisujemo količinu koju ćemo razduživati prilikom prodaje normativa (u ovom slučaju Palačinki) kao na slici 10.

Slika Administratorski dio 10.

Nakon toga upisujemo količinu i kliknemo na gumb "OK". U dijelu prozora "Sastavnice" pojavit će se novi redak sa stavkom "Mlijeko" i količinom koja se razdužuje za svaku prodanu palačinku. Postupak ponovimo za sve artikle.Nakon dodavanja svih artikala sastavnica bi trebala izgledati kao na slici 11.

Slika Administratorski dio 11.

Kada završimo sa svime klikom na tamno plavu disketu na vrhu prozora unutar navigacijskog panela (desno od crvenog X-a) spremamo podatke u bazu i završavamo sa postupkom unosa. Ukoliko želimo unijeti još novih normativa ponovno kliknemo na žuti gubm plus ("+") na vrhu navigacije.

Unos artikla

Ukoliko želite prvo unijeti sve artikle kliknite na gumb "Artikli". Pojavit će vam se prozor za pretraživanje i uređivanje artikala. Do istog prozora možete doći i prilikom dodavanja artikla na normativ u procesu izrade sastavnice u jednom koraku ispred ovog. Prozor sa prikazanim artiklima trebao bi izgledati kao na slici 8. Klikom na dnu prozora na jedan od gumbova izabirete željenu akciju. Gumb unos služi za unos novog artikla. Klikom na taj gumb otvara se prozor za unos novog artikla kao na slici 12.

Slika Administratorski dio 12.

Unesite šifru (može biti sastavljena od brojki i slova), kategoriju upišite 1, jed. mjere prema artiklu kojeg unosite (kom, lit, kg...), PDV za ulazne fakture i Opis materijala/artikla tj. njegov naziv. Nakon toga kliknite na OK i artikal je pohranjen. Pokazati će vam se tablica sa artiklima, a na zadnjem mjestu bi trebao biti upravo dodani artikal. Njega možete izabrati i kliknuti na izbor ukoliko ste do unosa došli zbog slaganja sastavnica za novi normativ.

Instalacija SQL servera

 • Detaljnje upute

Ukoliko već niste, sa službenih stranica Microsofta preuzmite Microsoft® SQL Server® Express instalacijsku datoteku. Program radi sa svim verzijama no preporučujemo 2014 ili 2016 verziju (npr. Microsoft® SQL Server® 2014 Express). Potrebno je preuzeti datoteku sa uključenim SQL Management Studio paketom radi kasnije lakšeg upravljanja bazom. Obično ta datoteka u nazivu ima slova "WT" što znači With Tools. Skinite 32 ili 64 bitnu verziju već prema operacijskom sustavu na kojeg ćete instalirati SQL server. Recimo za 64b Windowse preuzmite SQLEXPRWT_x64 ili SQLEXPRWT_x83 za 32b Windowse. Verzija 2016 nema integriranog Management Studio paketa pa ga treba preuzeti i instalirati tek nakon baze. Također, za 2016 ne postoji verzija za 32b sustave. Ukoliko vam neki dio sustava Windows fali, instalacija će vas upozoriti na to (recimo .Net Framework 3.5).
Primjer poveznice za preuzimanje - verzija 2014
Slika SQL 1 prikazuje preuzetu datoteku.

Slika SQL 1

Kliknite na datoteku (ili pokrenite kao administrator) i raspakirajte datoteku (setup će se automatski pokrenuti nakon raspakiravanja). Vidite sliku SQL 2 i SQL 3.

Slika SQL 2. Kliknite na datoteku (ili pokrenite kao administrator) i raspakirajte datoteku.
Slika SQL 3. Setup će se automatski pokrenuti nakon raspakiravanja.

Kliknite na "New SQL server..." za pokretanje instalacije i slijedite upute na slici SQL 4 i SQL 5.

Slika SQL 4
Slika SQL 5
Slika SQL 6. Upišite naziv instance servera ili ostavite pretpostavljeni (SQLEXPRESS). Bitno je da izaberete "named" i zapamtite naziv.

U ovom koraku imate 2 taba gdje morate izabrati pravilne parametre!

Slika SQL 7. Pokretaje oba servisa mora biti stavljeno na "Automatic".

Izaberite pravilni jezik i dodatne parametre.
Croatian
CI - Case insesitive
AS - Accent sensitive

Slika SQL 8. U desnom tabu izaberite encoding "Croatian_CI_AS".
Slika SQL 9. Za vrstu prijave izaberite "Mixed" i upišite password (zapamtite ga).
Slika SQL 10. Ako je sve prošlo kako treba...

Izrada prazne baze podataka

Pokrenite MS SQLMS (Microsoft SQL Management Studio prateći korake na slikama SQL baza 1 - 11

Slika SQL baza 1.
Slika SQL baza 3.
Slika SQL baza 4.
Slika SQL baza 5.
Možete izraditi potpuno praznu bazu ili sa osnovnim ugostiteljskim cjenikom i normativima prema izabranoj bazi na donjoj slici. Datoteke prethodno raspakirajte prema uputama za instalaciju softvera.
Slika SQL baza 6.
Slika SQL baza 7.
Slika SQL baza 8.
Slika SQL baza 9.
Potrebno je još kreirati korisnika na bazi. Za to korisite pokretanje skripte kao na slici dolje.
U "query" editor kao na desnoj strani donje slike zalijepite sljedeći tekst:
USE InfoSbaza
exec sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'posinfosdb', NULL, 'manager'
Slika SQL baza 10.
Nakon toga kliknite na crveni gumb Execute ili desni klik na query editor desno pa pritisite Execute.
Slika SQL baza 11.

Instalacija InfoS POS aplikacije

Sa adrese http://pos-infos.com/infos/InfoS-prazno.7z preuzmite podatke i raspakirajte u c:\InfoS mapu kao na slici Instalacija 1.
Nakon toga instalirajte Fina root certifikat prema slikama Instalacija 1 - 6.

Slika Instalacija 1.
Slika Instalacija 2.
Slika Instalacija 3.
Slika Instalacija 4.
Slika Instalacija 5.
Slika Instalacija 6.
Pokrenite Command Prompt u administratorskom načinu rada i registrirajte dll za grafički ispis na POS pisač kao na slikama Instalacija 7 i 8.
Slika Instalacija 7.
Slika Instalacija 8.
Ako treba promijenite naziv SQL servera (naziv računala i servera, te naziv podatkovne baze) kao na slici Instalacija 09.
Slika Instalacija 9.
Sa web stranica preuzmite instalacijsku datoteku i pokrenite instalaciju kao na slici Instalacija 10.
Ovisno koju verziju programa koristite (maloprodaja, ugostiteljstvo, veleprodaja, slovenska verzija...) kliknite na ispravnu poveznicu.

Ugostiteljstvo SQL
Maloprodaja SQL maska 1
Maloprodaja SQL maska 2
Ugostiteljstvo SQL Slovenska verzija
Veleprodaja - backoffice SQL
Slika Instalacija 10.