Navigacija

Uvod

Uputstva za korištenje opisuju sve radnje koje je potrebno izvesti u programu za cjelokupno vođenje poslovanja objekta (od prijave u program, unosa robe, izdavanje računa, podešavanje dodatnih postavki, pregleda statistika, ispis izvještaja...).

Za uspješno razumijevanje korisničkih uputa potrebno je da korisnik posjeduje osnovno znanje upotrebe računala. Osnovne operacije kao što su paljenje računala, klik mišem ili unos teksta nisu naveden u ovom korisničkom priručniku.

Početak rada

Upis korisničkih podataka

Program InfoS za POS blagajne trebao bi se pokrenuti automatski prilikom podizanja operativnog sustava. Ukoliko se nakon nekoliko minuta program nije upalio kliknite na ikonu "InfoS" na vašoj radnoj površini (desktop) računala.

Nakon što se aplikacija InfoS pokrenula vidjet ćete prozor u koje možete upisati svoje korisničko ime i zaporku kao na slici 1.

Slika 1

Izbor datuma

Nakon što ste upisali korisničko ime i zaporku, pritisnite zeleni gumb ili pritisnite Enter. Sljijedi izbor datuma kao na slikama 2 i 3. Ponuđeni datum bi trebao odgovarati trenutnom stvarnom datumu ukoliko je sistemski sat na vašem računalu pravilno podešen. Ako datum nije ispravan, klikom na strelicu kao na slici 3 otvara se padajući kalendar na kojem možete izabrati pravilni datum. Nakon što ste izabrali datum kliknite na gumb Ok ili pritisnite tipku Enter.

Slika 2 Slika 3

Arhiva podataka

Aplikacija InfoS za POS blagajane može se podesiti tako da pri svakom pokretanju provjerava kada ste zadnji put napravili arhivu. Ukoliko je od zadnjeg arhiviranja podataka prošlo više od podešenog broja dana program će vas upozoriti i pitati da li želite napraviti arhivu kao na slici 4.

Slika 4

Ukoliko potvrdite i želite napraviti arhivu otvara vam se prozor u kojem možete izabrati lokaciju arhiviranja (preporučujemo USB memororiju ili slični vanjski uređaj za pohranu podataka). Klikom na gumb [Izbor mape] (slika 5) otvara vam se izbornik mapa u kojem ćete izabrati pravilnu mapu. Kao predpostavljena mapa biti će vam ponuđena lokacija zadnjeg arhiviranja.

Slika 5

Nakon arhiviranja otvara vam se glavni prozor InfoS POS blagajne kao na slici 6.

Slika 6

Rad na POS blagajni InfoS

Izdavanje računa

Slika 7

Sve dok ne ispišete račun možete mijenati stavke na računu tako da izaberete stavku koja je dodana na račun (slika 9) i pritisnete jedan od gumbova ("-", "+", "Briši", "Upiši količinu"). Prvi gumb smanjit će količinu izabrane stavke za 1, drugi će je povećati za 1, treći će izbrisati stavku s računa, a zadnji će otvoriti polje za unos količine. Slika 9

Račun završavate i ispisujete tako da izaberete jednu od opcija:

Storniranje računa

Pritiskom na gumb Storno računa operater na kasi može stornirati (vlastite) račune koje je izdao. Pojavljuje se prozor za unos broja računa (slika 12), ako je račun izdao operater koji želi stornirati račun i račun postoji u bazi račun će biti storniran, u suprotnom će se pojaviti poruka o pogrešci. Uvid u sve stornirane račune kao i podatke o operateru koji je stornirao pojedini račun administrator programa ima preko back office (administratorskog) dijela aplikacije.

*napomena: vidljivost gumba Storno računa administrator aplikacije InfoS operaterima s manjim privilegijem može podesiti u postavkama programa

 

Dnevni promet

Pritiskom na gumb Dnevni promet prikazuje se rekapitulacija prometa za trenutni datum (po osoblju, poreznim grupama, PDV-u, PNP-u) - slika 13
Slika 13
*napomena: vidljivost gumba Dnevni promet administrator aplikacije InfoS operaterima s manjim privilegijem može podesiti u postavkama programa

 

Dodatne opcije

Rad s narudžbama - stolovima

Ukoliko ne želite trenutno ispisati račun, a želite da vam program zapamti što se odnjeli za određeni stol možete se poslužiti sistemom narudžbi. Stavke dodajete isto kao na računima, a nakon što ste dodali sve stavke ne kliknete na završetak računa (gumb Gotovina, R1 ili kartice) već kliknete na gumb "Dodaj na stol ili narudžbu" (slika 18).

Slika 18

Nakon toga slijedi izbor stola na koji ćete staviti narudžbu.

Slika 19

Ovaj postupak možete ponavljati proizvoljno puta, dakle, stavke možete dodavati na isti stol bez ispisa računa dokle god vam stranke ne zatraže račun. Kada stranke zatraže račun kliknete na gumb "Završi narudžbu" i izabarete stol (Slika 19). Stolovi koji imaju barem jednu nadružbu otvorenu biti će obojeni svjetlo plavom bojom (slika 20).

Slika 20

Nakon izbora stola u tablici će vam se prikazati sve stavke sa svih narudžbi za pojedini stol. Nakon toga kliknete na gumb za ispis računa i s time narudžbu ispraznite, stol više neće biti obojen plavom bojom, tj. nema otvorenih narudžbi za taj stol.
U postavkama programa moguće je podesiti opciju da se hrana sa narudžbi ispisuje na posebni pisač odvojeno od pića, a piće se ispisuje na pisaču za šankom.

Administratorski dio

U ovom dijelu aplikacije InfoS POS kasa za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge dostupne su funkcije koje omogućavaju unos robe na skladište, pregled prometa po raznim kriterijima, pregled, dodavanje i uređivanje normativa i sastavnica, uređivanje raznih šifranika (dobavljači, zaposlenici, korisnici programa, pošte, stranke, poruke na računima, zaglavlje računa i slično), pregled skladišta, inventure, kartice artikla, prometa i zaključnog stanja, rekapitulacija PNP-a i PDV-a i sve ostale funkcionalnosti koje nisu potrebne pri samo radu na kasi prilikom izdavanja računa.

Pristup administrativnom dijelu programa imaju samo ovlašteni korisnici sa većim privilegijem, a moguć je preko gumba "Izbornik" (slika 21).

Slika 21

Unos cjenika i normativa

Kada ste ušli u administrativni dio programa klikom na gumb "Normativi" (slika 22) otvara se dio programa u kojem možete uređivati normative, tj. cjenike i sastavnice (artikle koji se za pojedini normativ razdužuju sa skladišta).

Slika 22

Gore opisanom akcijom stižete do dijela za uređivanje normative. Ovdje će vam biti izlistan vaš prvi normativ i sastavnice koje taj normativ razdužuje sa skladišta. U ovom slučaju listanjem smo došli do normativa Cappuccino (slika 23). Pri svakoj prodaji za izabrani normativ naziva "Cappuccino" koji spada u poreznu grupu "Kava" i sa cijenom od 7,00 kn skladište se smanjuje za 7 grama Kave, 1/2 dcl mlijeka i 10 g šećera. U gornjem dijelu programa se dakle nalazi ono što prodajete i što će pisati na računu (u ovom slučaju "Cappuccino"), a u doljnjem dijelu su artikli koji su na skladištu i iz kojih je sastavljen konačni proizvod-normativ koji se prodaje klijentu. U nekim slučajevima kada se klijentu prodaje proizvod koji ne mijenjate, recimo Mineralna bočica 0.25L u doljnjem dijelu programa nalazit će se artikal sa istim nazivom kao i u normative, a skladište će se smanjivati za 1 kom. Postojeće normative možete proizvoljno mijenjati, a nakon izmjene morate stistnuti disketu na vrhu prozora kako bi spremili promjene.
Normative možete listati pritiskom na strelice u navigaciji (lijevo, desno) kao na slici 23

Slika 23

Ili upisom u tražilicu koja će pretražiti sve vaše normative za upisanu riječ i stati na prvom ili prvom sljedećem ovisno o gumbu koji stisnete prilikom pretraživanja (slika 24).

Slika 24


Dodavanje novog normativa u cjenik

Klikom na gumb žute boje u navigaciji "+" dodajete novi normativ. Pokazuje se prozor sa praznim poljima za unos.
Nakon toga morate upisati podatke (šifru - mora biti broj, naziv, jed.mjere, cijenu sa PDV-om i sa PNP-om) i izabrati poreznu grupu iz padajućeg izbornika. Ukoliko ne znate zadnji broj šifre koju ste unjeli za prošli normativ na polje za unos šifre kliknite desnim gumbom na mišu i pojavit će vam se opcija za unos sljedeće šifre normativa (zadnja najveća unjeta šifra + 1) kao na slici 25.

Slika 25

Nakon unosa svih podataka izgled ispunjenog obrasca za unos trebao bi izgledati kao na slici 26 (sa vašim izmjenjenim podacima).

Slika 26


Ukoliko unosite normativ koji spada u grupu usluga onda je vaš posao ovdje završen jer u tom slučaju ništa ne skidate sa skladišta prilikom prodaje usluge (bilo bi još potrebno kliknuti na disketu na vrhu za spremanje podataka i proces bi bio završen).
S obzirom da mi unosimo Bambus potrebno je još definirati koliko će se čega smanjiti na skladištu prodajom normativa kojeg smo upravo unijeli. To radimo tako da u doljnjem dijelu prozora kliknemo na gumb unos kao na slici 27.

Slika 27

Nakon toga otvara nam se prozor za izbor artikla kojeg ćemo prilikom prodaje normativa skinuti sa skladišta kao na slici 28.

Slika 28

Ukoliko artikal već postoji u bazi možemo ga pronaći pomoću tražilice na desnoj strani. Mi ćemo u ovom slučaju kada unosimo artikle za normativ "Bambus" upisati "Vino", a tablica rezultata prikatzat će sve relevantne podatke kao na slici 29. Ukoliko pomoću tražilice ne pronađete željeni artikal, potrebno je napraviti unos novog artikla što je opisano u sljedećem poglavlju.

Slika 29

Nakon toga izabiremo mišem redak koji želimo i dvoklikom ili izborom redka i klikanjem na gumb "Izbor" na dnu prozora izabiremo artikal i prenosimo ga u sastavnicu.
Tada dolazimo do prozora u kojem upisujemo količinu koju ćemo razduživati prilikom prodaje normativa (u ovom slučaju Bambusa) kao na slici 30.


Slika 30


Nakon toga upisujemo količinu i kliknemo na gumb "OK". U dijelu prozora "Sastavnice" pojavit će se novi redak sa stavkom "Vino" i količinom koja se razdužuje za svaki prodani Bambus. Postupak ponovimo za Coca colu koja se takđer mora smanjiti na skladištu. Nakon dodavanja Coca cole sastavnica bi trebala izgledati kao na slici 31.

Slika 31

Kada završimo sa svime klikom na tamno plavu disketu na vrhu prozora unutar navigacijskog panela (desno od crvenog X-a) spremamo podatke u bazu i završavamo sa postupkom unosa. Ukoliko želimo unijeti još novih normativa ponovno kliknemo na žuti gubm plus ("+") na vrhu navigacije.

Unos artikla

Ukoliko želite prvo unijeti sve artikle kliknite na gumb "Artikli" (slika 22). Pojavit će vam se prozor za pretraživanje i uređivanje artikala. Do istog prozora možete doći i prilikom dodavanja artikla na normativ u procesu izrade sastavnice u jednom koraku ispred ovog. Prozor sa prikazanim artiklima trebao bi izgledati kao na slici 28. Klikom na dnu prozora na jedan od gumbova izabirete željenu akciju. Gumb unos služi za unos novog artikla. Klikom na taj gumb otvara se prozor za unos novog artikla kao na slici 32.

Slika 32

Unesite šifru (može biti sastavljena od brojki i slova), kategoriju upišite 1, jed. mjere prema artiklu kojeg unosite (kom, lit, kg...), PDV za ulazne fakture i Opis materijala/artikla tj. njegov naziv. Nakon toga kliknite na OK i artikal je pohranjen. Pokazati će vam se tablica sa artiklima, a na zadnjem mjestu bi trebao biti upravo dodani artikal. Njega možete izabrati i kliknuti na izbor ukoliko ste do unosa došli zbog slaganja sastavnica za novi normativ.