Naš smo softver uspješno nadogradili za fiskalizaciju u Hrvatskoj. Razvili smo vlastiti modul za komunikaciju sa poreznom upravom, a kompletan je proces automatiziran pa o svemu brine softver.

Ukoliko dođe do ispada rada internet veze, možete izdavati račune do 48h od prekida internet veze, a čim se veza osposobi naš će softver InfoS automatski početi slati račune na fiskalizaciju sve dok i zadnji račun ne bude fiskaliziran. Vi o ničemu ne morate brinuti. Ukoliko dođe do prekida internet veze, InfoS će vam diskretnom porukom na ekranu napisati da pojedini računi nisu fiskalizirani, a ako prođe više od 4h od zadnjeg fiskaliziranog računa, softver će vam sa većom porukom poslati poruku da provjerite stanje vaše internet veze.