Specifične mogućnosti modula za pekare i pekarnice povezane sa evidencijom utroška brašna, tzv. KEUB knjigom.

Sigurni smo da će aplikacija InfoS POS svojim mogućnostima i jednostavnošću zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike. KEUB je skraćenica za "KNJIGA EVIDENCIJE UTROŠKA BRAŠNA".

Pekare i pekarnice – normativi, sastavnice, proizvodi… povezivanje sa KEUB-om

  • Izrada proizvoda / artikala i upisa normativa / sastavnica

  • Automatsko vođenje elektronske KEUB knjige (knjiga evidencije utroška brašna).

  • Povezivanje ulaznih artikala koje vodite na skladištu preko normativa u KEUB knjigu i evidencije POTROŠNJE (brašno bijelo, brašno polubijelo, brašno crno, brašno raženo, brašno kukuruzno, gotove smjese i koncentrati). Preko ove veze automatski se vodi evidencija potrošnje brašna u proizvodnji pekarskih proizvoda, kao i ulaz brašna preko primki i kalkulacija, povrata i otpisa.

  • Povezivanje prodajnih proizvoda preko normativa sa repromaterijalom koje vodite na skladištu  u KEUB knjigu i evidencije PEKARSKE PROIZVODNJE (bijeli kruh, polubijeli kruh, crni kruh, raženi kruh, kukuruzni kruh, miješani kruh, posebne vrste kruha, ostali kruh, peciva, ostali pekarski proizvodi, proizvodi iz gotove smjese i proizvodi iz koncentrata). Na ovaj način automatski se vodi evidencija PEKARSKA PROIZVODNJA u KEUB knjizi..

  • Mogućnost prikaza i  ispisa KUEB-a (knjige evidencije utroška brašna), mogućnost slanja e-mailom ili izvoza u DOC/XLS/PDF format

  • i još mnogo toga …

Pekare –  rad sa KEUB knjigom

  • KEUB definiranje prodajnih artikala, definiranje sastava prodajnog artikla i povezivanje sa repromaterijalom, definiranje proizvodna težina, te povezivanje sa KEUB grupom.

  • KEUB definiranje ulaznih artikala – repromaterijala i izbor KEUB grupe u potrošnji.

  • i još mnogo toga …