Od 1.1.2021. uvodi se obavezan dodatni dio na računima koji podliježu fiskalizaciji. Radi se o QR kodu na računima koji će služiti za provjeru ispravnosti računa i fiskalizacije putem pametnih telefona i aplikacije. InfoS POS softver je već spreman za ispis navedenih kodova, a do 1.12.2020. svi računi ispisani našim softverom koji će biti nadograđeni automatski će ispisivati QR kodove na svim fiskaliziranim računima. Svi koji imate godišnje licence, softver InfoS POS će se nadograditi automatski, a svi sa trajnim licencama molim vas da se javite na vrijeme.
Ukoliko ispisujete račune na „mali“ POS pisač, uvjet za ispis QR coda je da imate termalni pisač sa grafičkom emulacijom (iako ih ima još jako malo za napomenu – stariji serijski pisači morati će se zamijeniti novijima koji rade putem USB/LPT/bluetooth/WLAN veze).
Ukoliko ispisujete samo A4 račune, svaki postojeći pisač zadovoljava propisane norme.
Primjer računa u nastavku.

QR kod na računima